Kennel Arnakkekilden

v. Jane og Kjeld Skjøth-- Vesterled 17 - 8600 Silkeborg - Telefon: 30 29 42 76 / 40 15 80 69 Mail: arnakkekilden@gmail.com